Share it:

Nastya Zakharova on the cover of Telva Magazine | March 2017

Nastya Zakharova on the cover of Telva Magazine | March 2017. Shot by Jonathan Segade. Hair & Make-up by Iván Gómez.

nastya_zakharova_telva