Share it:

Nastya Zakharova for Madame Germany | November 2018

Nastya Zakharova for Madame Germany | November 2018. Shot by Amira Fritz. Styled by Natalie Manchot. Hair by Sina Velke. Make-up by Arzu Kücük.